ServicesTaxatie
Vooral de taxatie van woningen in het midden- en hogere marktsegment vraagt om specifieke marktkennis. In dit segment kan niet worden volstaan met een overwegend analytische benadering op basis van perceelgrootte, inhoud en woonoppervlak. Juist aspecten als locatie, bouwstijl, architectuur, monumentenstatus, veiligheid en privacy bepalen immers in belangrijke mate de waarde van het object.

Daarnaast dient waarde toegekend te worden aan voorzieningen als bijvoorbeeld een zwembad, tennisbaan, sauna, guesthouse, atelier, aanlegplaats of paardenbak. Of het nu gaat om de waardebepaling in verband met aankoop, verkoop, (her)financiering, verbouw of renovatie; de Qualis NVM Makelaar is thuis in dit specifieke segment en verzorgt graag uw taxatie.
| terug naar boven |


Aankoopbemiddeling
Bij de aankoop van een woning of appartement in het midden- of hogere segment is het raadzaam dat u zich laat adviseren door een makelaar die thuis is in dit specifieke segment. Op basis van dit uitgangspunt is aan 50 NVM-makelaars het Qualis-label toegekend. De ervaren Qualis NVM Makelaar beschikt bij uitstek over de vereiste marktkennis en expertise. De Qualis NVM Makelaar staat u graag terzijde en kent de waarde- en risico-aspecten van de verschillende objecten.

Vanuit zijn/haar ervaring is deze bekend met de locatie, de courantheid, de bouwkundige staat, de verkoophistorie en de bestemmingsbepalingen van het object. Maar ook kent hij/zij de planologische ontwikkelingen in de omgeving en de mogelijke risico's van bijvoorbeeld bodemverontreiniging of het gebruik van asbesthoudende materialen. Na de waardering (en afwaardering) van voormelde aspecten kan de Qualis NVM Makelaar binnen een zekere marge de reële waarde van het betrokken object aangeven. Het inzicht in de reële waarde en toekomstige waardeontwikkeling is een eerste vereiste om tot een verantwoorde aankoopbeslissing te komen.

Hierdoor kan de Qualis NVM Makelaar als geen ander een betrouwbare inschatting maken van de onderhandelingsruimte die redelijkerwijs haalbaar is (of haalbaar zou moeten zijn) en uiterst scherp voor u onderhandelen. Vanzelfsprekend zijn daarbij, naast de hoogte van de koopsom, ook de aanvullende condities en voorwaarden van belang. Kortom, de Qualis NVM Makelaar kan uw belangen in de aankooptransactie optimaal behartigen en deze vervolgens voor u afwikkelen tot en met de opleveringsinspectie en de eigendomsoverdracht.
| terug naar boven |


Verkoopbemiddeling
Vooral in het midden- en hogere marktsegment loopt de vraag achter op het aanbod. Gebleken is dat de verkoop van deze woningen en appartementen om een andere benadering vraagt. Voor de verkoop van deze objecten is maatwerk vereist. Vanuit deze ervaring heeft een geselecteerd aantal van 50 NVM-makelaars de krachten gebundeld onder de naam Qualis. In dit verband zijn onder meer de adresgegevens van alle panden in het midden- en het hogere marktsegment door de Qualis NVM Makelaars in kaart gebracht en samengevoegd tot één landelijk, tenaamgesteld adressenbestand. Dit bestand wordt gebruikt voor een actieve marketing binnen de geselecteerde doelgroep. De Qualis NVM Makelaar brengt de verkoopobjecten daarmee zeer gericht onder de aandacht van potentiële kopers via full colour woningpresentaties in Qualis Magazine, Qualis Gallery, de Qualis-pagina's in De Telegraaf, op Qualis.nl en via het landelijk gespreide Qualis-netwerk.
| terug naar boven |


Qualis.nl
Deze website is een belangrijk instrument binnen de marketing van de Qualis NVM Makelaars. De site onderscheidt zich in de markt door een marktbrede, dynamische en professionele presentatie van uitsluitend woningen in het midden- en hogere marktsegment. Doordat alle 50 Qualis NVM Makelaars actief met Qualis.nl naar buiten treden, geniet deze site een hoge bekendheid binnen de exclusieve doelgroep. De Qualis NVM Makelaars kennen het niveau van de locatie en de kwaliteit van alle overige aspecten die bepalend zijn voor de waarde en waardeontwikkeling van het object. De Qualis NVM Makelaar is graag bereid u kosteloos en vrijblijvend over de objecten te informeren. Maakt u gerust een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking, aankooporiëntatie- of verkoopadvies.
| terug naar boven |


Social media
Inmiddels zijn social media ook een onmisbaar onderdeel van de Qualis marketing geworden. Algemene informatie en nieuws worden ondermeer onder de aandacht gebracht op Facebook en YouTube en het nieuwe woningaanbod wordt naast Qualis.nl tevens automatisch aangemeld op Twitter en Facebook. Bijzondere foto's van woningen, interieurs, tuinen, badkamers, zwembaden etc. worden op Pinterest gepubliceerd, deze zijn doorklikbaar naar de betreffende objectpagina op Qualis.nl.

        

| terug naar boven |


FD (Financieele Dagblad)
In een zaterdageditie van het FD wordt 12x per jaar een full colour Qualis-pagina opgenomen. Deze pagina's presenteren een selectie van actueel Qualis-verkoopaanbod en verwijzen voor extra foto's en informatie naar Qualis.nl. De maandelijks advertentiepagina's in het FD leiden telkens tot een aanwijsbare verhoging van het aantal bezoekers op Qualis.nl en Funda.nl. Mede dankzij dit initiatief heeft Qualis binnen de exclusieve doelgroep een opvallend sterke positie verworven.| terug naar boven |


Qualis Magazine
Qualis Magazine is een glossy lifestyle magazine met interessante redactionele artikelen over o.a. wonen, lifestyle, kunst en culinair, aangevuld met exclusief woningaanbod van de bij Qualis aangesloten en geselecteerde NVM-makelaarskantoren. De Qualis NVM Makelaars hebben adressen, in geheel Nederland, geselecteerd in het hogere marktsegment waarvan de bewoners Qualis Magazine 4x per jaar ontvangen. Op deze wijze komen de betrokken objecten gegarandeerd landelijk onder de aandacht van de beoogde doelgroep en maakt u als verkoopopdrachtgever dus gebruik van de voorbereidende werkzaamheden van alle Qualis NVM Makelaars. De digitale uitvoering van Qualis Magazine is Qualis e-Magazine, deze wordt bij elke uitgave van Qualis Magazine per e-mail doorgestuurd naar een zeer grote groep abonnees.| terug naar boven |


Qualis Gallery
Deze full colour uitgave presenteert ruim 250 pagina's exclusief woningaanbod en wordt tweemaal per jaar verzonden naar o.a. de bewoners van woningen die op dat moment te koop staan in het midden- en hogere prijssegment. Gebleken is dat men in dit segment in circa 70% van de gevallen eerst de verkoop start en vervolgens een nieuwe woning aankoopt (bron: Funda). Het verkoopaanbod in Qualis Gallery komt dus op het juiste moment onder de aandacht van hen die in de komende maanden een woning zullen aankopen. De resultaten van deze zeer gerichte marktbenadering hebben ons gesterkt in de overtuiging dat de verkoopbemiddeling van exclusief onroerend goed maatwerk is. De digitale uitvoering van Qualis Gallery is Qualis e-Gallery.| terug naar boven |


Qualis Share
Met Qualis Share genereert niet alleen de Qualis-makelaar, maar óók de verkoopopdrachtgever extra aandacht voor de te koop staande woning. Met behulp van visitekaartjes en een eigen internetpagina van de woning promoot en deelt de verkoopopdrachtgever deze op een eenvoudige, door Qualis aangestuurde maar persoonlijke wijze binnen zijn/haar eigen netwerk.| terug naar boven |


Financiering
Aandacht voor de ontwikkeling van waarde, inkomen, vermogen en fiscale status. Bij de financiering van exclusief onroerend goed is maatwerk een eerste vereiste. De te verwachten ontwikkeling van uw inkomen en vermogen kunnen daarbij immers van bepalend belang zijn. Binnen Qualis omvat de advisering de gehele financiële planning en gaat deze dus veel verder dan een hypotheekadvies.

Bij het afwegen van de meest passende financieringsvorm zullen ook alle fiscale aspecten betrokken moeten worden. Daarbij speelt niet alleen de inkomstenbelasting een rol. In het kader van bijvoorbeeld een voorgenomen of te verwachten vermogensoverdracht naar een volgende generatie dient er immers rekening te worden gehouden met het schenkings- en erfrecht. Ook de financiering vanuit de persoonlijke holding of pensioen bv kan tot de mogelijkheden behoren. Voorts gelden voor rijksmonumenten en landgoederen in de zin van de NSW (NatuurSchoonWet) specifieke subsidies, financieringsvormen en fiscale voorzieningen.

De Qualis NVM Makelaar zal u in dit verband veelal niet alleen zelf adviseren maar ook verwijzen naar specialisten op de verschillende vakgebieden. Met gebruikmaking van de expertise en het relatienetwerk van de Qualis NVM Makelaar komt u op deze wijze tot een verantwoorde keuze van de financieringsvorm en een optimale afstemming van de betrokken condities.
| terug naar boven |


Qualis International - LuxuryRealEstate.com
Ook in Nederland zijn er vele exclusieve woonobjecten die in potentie interessant zijn voor buitenlandse gegadigden. Soms als belegging (gericht op verhuur), soms als hoofdverblijf of als tweede woning. Qualis International speelt hierop actief in door op doeltreffende wijze deze objecten internationaal te presenteren aan een zeer grote doelgroep.


 
Qualis International is ontstaan als een logisch vervolg op de leidende marktpositie van Qualis in Nederland. Enerzijds omdat voor de exclusieve objecten in Nederland vaak een internationale doelgroep blijkt te bestaan. Anderzijds omdat Nederlanders de tweede woning in het buitenland ook graag door een van de Qualis-makelaars willen laten verkopen. Met ingang van 2016 heeft Qualis International zich aangesloten bij Luxury Real Estate (www.LuxuryRealEstate.com), wereldwijd marktleider in de presentatie van exclusief woningaanbod. Hierdoor ontstaat maximale krachtenbundeling van het grootste platform wereldwijd (Luxury Real Estate) en de Nederlandse marktleider in het midden- en hogere segment (Qualis).
| terug naar boven |


Exclusief vastgoed in Spanje
Volg de links voor uitgebreide informatie over het via Qualis aangeboden exclusieve vastgoed in Spanje.
| terug naar boven |